Wednesday, November 4, 2015

Przedwojenne znaki towarowe: Czekolada Mleczna

Polak potrafi. Potrafił też w dwudziestoleciu międzywojennym. W dniu 7.10.1926 r. pod numerem 13576 - Urząd Patentowy RP zarejestrował znak towarowy Czekolada Mleczna, dla wyrobów czekoladowych. Uprawnionym ze znaku była Fabryka Czekolady i Cukrów Jan Hoflinger ze Lwowa. 


6 comments:

 1. Czekolada z fabryki mojego pradziadka za to opakowanie i znak sadził sie z firmą Suchards SA o znak towarowy to był rok 1927/28

  W ydział Odwoławczy Urzędu Patentowego
  Rz. P. w sprawie odwołania firmy
  „ S u ch a rd S. A.“ w Serrieres od orzeczenia
  W y d z ia łu Spraw Sporn ych z dn. 21 czerwca
  1927 r., oddalającego skargę odwołującej
  się firmy o unieważnienie rejestracji
  znaku towarowego Nr. Rej. 13576, dokonanej
  na rzecz firmy ,,Fabryka czekolady
  i cukrów Jan Hoflinger“ we Lwowie,
  postanowił:
  1. Orzeczenie W y d zia łu Spraw Spornych
  uchylić;
  2. Rejestrację znaku towarowego Nr.
  Rej. 13576 unieważnić i
  3. Przyznać firmie „Suchard S. A.“
  w Serrieres od firmy „Fabryka czekolady
  i c u k r ó w Jan Hoflinger“ w e Lwowie koszty
  postępowania w obydwu instancjach.
  (O rzeczenie z dn. 19 p a ź d z ie rn ik a 1928 r.,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzień dobry,
   Czy mogłabym uzyskać numer decyzji unieważniającej prawo na znak towarowy Czekolada Mleczna i informację na jakiej podstawie prawnej wydano taką decyzję. Piszę pracę na temat znaków renomowanych w okresie międzywojennym więc jest to dla mnie szczególnie ważny przykład.

   Delete
 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_H%C3%B6flinger

  ReplyDelete
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_H%C3%B6flinger

  ReplyDelete
 4. Czekolada z fabryki mojego pradziadka za to opakowanie i znak sadził sie z firmą Suchards SA o znak towarowy to był rok 1927/28

  W ydział Odwoławczy Urzędu Patentowego
  Rz. P. w sprawie odwołania firmy
  „ S u ch a rd S. A.“ w Serrieres od orzeczenia
  W y d z ia łu Spraw Sporn ych z dn. 21 czerwca
  1927 r., oddalającego skargę odwołującej
  się firmy o unieważnienie rejestracji
  znaku towarowego Nr. Rej. 13576, dokonanej
  na rzecz firmy ,,Fabryka czekolady
  i cukrów Jan Hoflinger“ we Lwowie,
  postanowił:
  1. Orzeczenie W y d zia łu Spraw Spornych
  uchylić;
  2. Rejestrację znaku towarowego Nr.
  Rej. 13576 unieważnić i
  3. Przyznać firmie „Suchard S. A.“
  w Serrieres od firmy „Fabryka czekolady
  i c u k r ó w Jan Hoflinger“ w e Lwowie koszty
  postępowania w obydwu instancjach.
  (O rzeczenie z dn. 19 p a ź d z ie rn ik a 1928 r.,

  ReplyDelete
 5. Witam, dziękuję za tę informację. Widać sprawa nie była w tamtych czasach tak oczywista skoro w I instancji rozstrzygnięto na korzyść Pani pradziadka, a dopiero instancja odwoławcza zmieniła decyzję.

  ReplyDelete