Monday, March 16, 2015

Ochrona projektu wnętrza - salon sprzedaży

źródło
Polska galeriami handlowymi stoi, a w galeriach ekskluzywne "salony sprzedaży", uświadamiają nam, że w dzisiejszych czasach, sklep to nie tylko miejsce pełniące swoją oczywistą funkcję, ale estetycznie dopracowane wnętrze budujące określony klimat, za którego przygotowaniem stoi sztab architektów wnętrz. W przypadku sklepów sieciowych, zazwyczaj projekt wnętrza salonu powstaje jako projekt wzorcowy, który następnie dostosowywany jest do konkretnej lokalizacji w zależności od jej metrażu, kształtu itp  Jak przedstawia się ochrona prawna projektu wnętrza salonu sprzedaży?

Przede wszystkim, projekt taki może spełniać cechy utworu w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  przy czym indywidualnego charakteru dopatrywałbym się raczej w twórczym zestawieniu użytych elementów. Zazwyczaj bowiem wystrój salonu składa się z elementów, które są powszechnie znane i dostępne do kupienia - np. tapety, lica cegieł, elementy drewniane. Zatem nie fakt ich użycia, ale twórczy dobór i zestawienie z innymi elementami stanowi o możliwości otrzymania ochrony prawnoautorskiej. Od tej zasady są również wyjątki, zdarzają się bowiem wnętrza złożone z samych indywidualnie stworzonych elementów, które nie występują nigdzie indziej - wówczas to te elementy świadczyć mogą o uzyskaniu ochrony.
RCD-001026140-0011

Projekt salonu może być chroniony jako zarejestrowany wzór przemysłowy - w kategorii shop layouts. W bazie danych OHIM zarejestrowanych jest sporo wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD) będących takim własnie projektami wnętrz. Część z nich jest całkowicie banalnych, niektóre jednak (jak ten obok) zasługują na uwagę i rzeczywiście zaskakują niebanalnością.


Ochrony projektu wnętrza można by też poszukiwać również w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opierając się choćby w ostateczności na art. 3 ust.1 ustawy, czyli na ogólnym nienazwanym czynie.

Projekt Apple Store zgłoszony do ochrony jako znak towarowy
Co więcej w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwość UE, nie można wykluczyć ochrony wystroju salonu sprzedaży jako znaku towarowego pod warunkiem, że jest on w stanie odróżnić usługi świadczone na rzecz klientów od usługi innych przedsiębiorców działających na rynku. Sprawa powstała oczywiście na tle salonu Apple Store, który zgłoszono do ochrony jako znak towarowy w niemieckim urzędzie patentowym, ten zaś zwrócił się z pytaniem prawnym do TSUE.

Projekt wnętrza salonu podlega ochronie prawnej, która jak widać na przykładzie Apple store zwiększa swój zakres. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach mają szeroki zakres możliwości ochrony swoich wnętrz. Jaką zaś wybrać drogę ochrony? To już element know-how każdego prawnika praktykującego w temacie. 

No comments:

Post a Comment